پیتزاعمو مجید

خرید تخفیفی
پیتزاعمو مجید

پیتزاعمو مجید

تخفیف: ۹ درصد رستوران، کافه و فست فود مرکزی، اراک، خیابان طالقانی جنب ساختمان بانک ملت ۸۶۳۲۷۶۵۳۸۴ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در اراک

خرید تخفیفی
کافه رستوران پيانو
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران ژيوان
کلابیوم
۱۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
فست فود خانه پنير
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه رستوران هنر
کلابیوم
۶% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
آبميوه وبستني گل نرگس
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران امير کبير
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
پیتزاعمو مجید
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران پديده
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پيتزا ليمو
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید باشگاهی
رستوران شهر غذا
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید باشگاهی
پیتزا پاتریس
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴