پيتزا معروف

خرید تخفیفی
پيتزا معروف

پيتزا معروف

تخفیف: ۴ درصد رستوران، کافه و فست فود گیلان، رشت، رشت بلوار احمد زاده ساختمان پيتزا معروف ۱۳۳۳۷۶۴۱۲۹ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در رشت

خرید تخفیفی
رستوران بوم برگر
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پيتزا معروف
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پاچيني حاج احمد
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران ماکارا
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
ساندويچ اقليما
کلابیوم
۱% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
دنده کباب کرمانشاهي
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
آبميوه و بستني امير
کلابیوم
۱۱% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فست فود سيتي برگر
کلابیوم
۲% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پيتزا معروف
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
بوم برگر
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
قهوه بيست و نه
کلابیوم
۵% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
پاچيني حاج احمد
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
آشپزخانه آرش
کلابیوم
۲% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
پيتزا معروف
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
بوم برگر
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
قهوه بيست و نه
کلابیوم
۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پاچيني حاج احمد
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید باشگاهی
فست فود دانته
کلابیوم
۱۵% تخفیف ۳
خرید باشگاهی
رستوران غار نمک گیلان
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴