بستني شهر ما

خرید تخفیفی
بستني شهر ما

بستني شهر ما

تخفیف: ۹ درصد رستوران، کافه و فست فود قم، قم، خيابان صدوق خيابان بوعلي نبش ميدان دستغيب ۲۵۳۲۹۲۷۷۶۶ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در قم

خرید تخفیفی
رستوران خادم
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
بستني شهر ما
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کباب بهار
کلابیوم
۲% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران خادم
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کباب بهار
کلابیوم
۸% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران خادم
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کباب بهار
کلابیوم
۸% تخفیف ۴
خرید باشگاهی
رستوران فلفلی
کلابیوم
۲۰% تخفیف ۳
خرید باشگاهی
رستوران سينا
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید باشگاهی
رستوران صداقت
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید باشگاهی
رستوران مرغ بریون
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳