کافه کابوک

خرید تخفیفی
کافه کابوک

کافه کابوک

تخفیف: ۵ درصد رستوران، کافه و فست فود خراسان رضوی، مشهد، خ بهار دور ميدان فاطمي ۵۱۴۴۲۳۹۴۷۱ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در مشهد

خرید تخفیفی
آشپزخانه شاکري
کلابیوم
۳% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
ويتامين سراي مهدي
کلابیوم
۲% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
اغذيه روز
کلابیوم
۲% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
ساندويچ هايدا
کلابیوم
۵% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران مرادي
کلابیوم
۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پيتزا همبر پت مت
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه جوان
کلابیوم
۵% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کافي شاپ فلور
کلابیوم
۱% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه کابوک
کلابیوم
۵% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران عمارت
کلابیوم
۳% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
اغذيه جزيره
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
قهوه سراي ايرانيان
کلابیوم
۵% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
مجتمع پذيرايي ارغوان
کلابیوم
۳% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران برادران دهنوي
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پيتزا کندو
کلابیوم
۳% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
اغذيه بينالود
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
سوپر ساندويچ صدف
کلابیوم
۵% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
امير بستني
کلابیوم
۵% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
آبميوه بستني  بهروز
کلابیوم
۵% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران صادق
کلابیوم
۷% تخفیف ۳