ساندويچ عادل

خرید تخفیفی
ساندويچ عادل

ساندويچ عادل

تخفیف: ۴ درصد رستوران، کافه و فست فود خوزستان، اهواز، آبادان اروندکنار خ انقلاب محله ابراهيمي ۶۱۵۳۳۹۱۵۲۹ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در اهواز

خرید تخفیفی
فست فود شاپرک
کلابیوم
۱% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
فست فود آقاي خاص
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران شبهاهنگ
کلابیوم
۱% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
بيرون بر وحدت
کلابیوم
۲% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
قهوه خانه
کلابیوم
۱% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه علا
کلابیوم
۶% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
آب ميوه فصلي
کلابیوم
۱% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
بيرون بر صادق
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
ساندويچ عادل
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فلافل  شکيب
کلابیوم
۲% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه سيد
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کافي شاپ دلتنگي
کلابیوم
۲% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه محمد
کلابیوم
۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
خانه کنتاکي
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کبابي آنا
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کافه رستوران ملورين
کلابیوم
۸% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران گزدان امپراطور
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پروتئيني شامينو
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه رستوران ملورين
کلابیوم
۸% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
آشپزخانه نمکدان
کلابیوم
۴% تخفیف ۵