کباب سراي اصيل گلپايگاني

خرید تخفیفی
کباب سراي اصيل گلپايگاني

کباب سراي اصيل گلپايگاني

تخفیف: ۴ درصد رستوران، کافه و فست فود تهران، تهران، یوسف آباد نبش خ ۶۲ ۲۱۸۸۶۱۱۲۱۳ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در تهران

خرید تخفیفی
کافه رستوران تنور
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
سفره خانه عياران
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کافه يادداشت
کلابیوم
۵% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه رستوران شروود
کلابیوم
۱۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران سپيدار
کلابیوم
۲۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
 فست فود وست فود
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران  سنتي خان کرم
کلابیوم
۱۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
آش وحليم آوازه تهران
کلابیوم
۳% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کباب ساطوري اصل بناب
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پيتزا پاپا
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
غذاي ايراني نارنج
کلابیوم
۷% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پيتزا پاپا
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
سراي سنتي جهان آرا
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کباب سراي اصيل گلپايگاني
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران به تين
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
رستوران شريفي
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
قهوه خانه سنتي چيلايي
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه رستوران الموند
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران سنتي آرتا
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کبابي برادران
کلابیوم
۴% تخفیف ۵