چايخانه سنتي بامبو

خرید تخفیفی
چايخانه سنتي بامبو

چايخانه سنتي بامبو

تخفیف: ۱۰ درصد رستوران، کافه و فست فود البرز، کرج، کرج گوهردشت خيابان شهرداري نبش خيابان ۳ شرقي ۲۶۳۴۴۶۰۹۵۰ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در کرج

خرید تخفیفی
رستوران سعيد شعبه ۲
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فلافل فرهاد
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
انار دائي مهدي
کلابیوم
۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فست فود پاپيلو
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
آبميوه  چهارفصل
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کترينگ پامادور
کلابیوم
۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران عمو حسين
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه لاماژ
کلابیوم
۱۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فست فود يوسف
کلابیوم
۲% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فست فود مامان جون
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
آبميوه بستني شا بابا
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
تهيه غذاي تجدد
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
آشکده منظريه
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
چايخانه سنتي بامبو
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه ويولت
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پيتزا رستوران پارادايس
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
طباخي محمد
کلابیوم
۵% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
فست فود آبادان
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کافه کنت
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
جگرسراي ناب
کلابیوم
۵% تخفیف ۳