کباب ميزبان

خرید تخفیفی
کباب ميزبان

کباب ميزبان

تخفیف: ۱۳ درصد رستوران، کافه و فست فود مازندران، ساری، مازندران ،قائمشهر ،خيابان کفشگرکلا بزرگ جنب ميدان شهدا به سمت ميدان امام ۱۱۴۲۲۶۶۰۵۹ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در ساری

خرید تخفیفی
پيتزا شب
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه تريا د ل پ
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
رستوران دربند
کلابیوم
۱۰% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
غذاخوري کبابيت
کلابیوم
۱۵% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
سراي سنتي شالينا
کلابیوم
۵۰% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
اکبرجوجه
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران اکبرجوجه
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافه سنتي آنا
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران باران
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پذيرايي پارک سنگي
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کته کبايي سنتي ۷۲نون
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
کافي شاپ شمرون
کلابیوم
۳۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
کته کبابي ساحل طلائي
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
ديزي بار
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه سپيد و سياه
کلابیوم
۹% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
دارکبابي تام لي
کلابیوم
۹% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
اغذيه شانديز
کلابیوم
۱۳% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
آبميوه بستني تک دو
کلابیوم
۹% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
رستوران کارن
کلابیوم
۸% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
پيتزا ساندويچ پيام
کلابیوم
۱۳% تخفیف ۵